Game Categories

Bob the Robber 2

Game Rating

Rating starRating starRating starRating starRating star

เล่นเต็มจอ

Your Rating

เข้าสู่อัตรา

More Games

  • Bubble Swap
  • Snail Shell
  • Awesome Pirates
  • Spirit Of Revenge
  • Bananageddon

Share this game

Share this game and earn points!

Play Bob the Robber 2

Description:
เมื่อเมืองตกอยู่ในอันตราย ถึงเวลาแล้วที่บ็อบฮีโร่สุดแสบของเรา จะได้กลับมาช่วยเมืองให้รอดพ้นจากเงื้อมมือชั่วร้ายของบริษัทแกมป์คอเปอเรชั่น


28 Users Played

Instructions:
ใช้ลูกศรซ้ายขวาในการเคลื่อนไหวบ็อบ ใช้ลูกศรขึ้นในการเดินขึ้นลงบันไดและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ

Tagged under:
ไม่มี

Log-in to add a comment

ยังไม่มีคะแนนสูงสุดของเกมนี้!

Forgotten your password?
X
ออกจากเต็มหน้าจอ