Game Categories

North Sweet North

Game Rating

Rating starRating starRating starRating starRating star

เล่นเต็มจอ

Your Rating

เข้าสู่อัตรา

More Games

  • Zombie Defense
  • Bananageddon
  • Fly Guy
  • Cat Around Asia
  • Cyber Chaser

Share this game

Share this game and earn points!

Play North Sweet North

Description:
เมื่อขั้วโลกใต้เริ่มร้อนเกินไปที่จะอยู่ไม่ได้จึงต้องมีการอพยพ ผจญภัยและเดินทางสู่ขั้วโลกเหนือจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด


19 Users Played

Instructions:
ใช้ลูกศรในการบังคับและควบคุมตัวละคร

Tagged under:
ไม่มี

Log-in to add a comment

ยังไม่มีคะแนนสูงสุดของเกมนี้!

Forgotten your password?
X
ออกจากเต็มหน้าจอ