Game Categories

gAstro Cat

Game Rating

Rating starRating starRating starRating starRating star

เล่นเต็มจอ

Your Rating

เข้าสู่อัตรา

More Games

  • Bubble Swap
  • Rocket Pets
  • Downhill Snowboard
  • gAstro Cat
  • Strawberry Shortcake Farm…

Share this game

Share this game and earn points!

Play gAstro Cat

Description:
เพื่อนๆเป็นแมวตัวแรกของโลกที่ได้เดินทางมายังอวกาศ ภารกิจสำคัญที่เพื่อนๆต้องทำก็คือการกินอาหารให้มากที่สุด ระหว่างทำภารกิจต้องคอยระวังเหล่าอุกาบาตให้ดีๆ


33 Users Played

Instructions:
ใช้เม้าส์ในการเล่น

Tagged under:
ไม่มี

Log-in to add a comment

ยังไม่มีคะแนนสูงสุดของเกมนี้!

Forgotten your password?
X
ออกจากเต็มหน้าจอ